KAD VOLKSWAGEN ČASTI

Volkswagen je prošlu godinu završio sa rastom prodaje od 2,6%. Iako je tržište automobila najavilo ulazak u recesiju, posebno padom…

IZBEGAVAJTE DUBOKE BARE

Većina današnjih automobila ima nisko postavljene usisnike vazduha, koji mogu povući vodu u motor. Sa kišnim vremenom dolazi I do…

KAFA,ALKOHOL, PASTA ZA ZUBE

Neke stvari iz domaćinstva mogu vam pomoći u održavanju automobila – probajte ih iskoristiti! Ne morate kupovati skupa sredstva, a…