KOMUNALNA MILICIJA MOŽE NAPISATI KAZNU VISINE I DO 25 HILJADA DINARA


Pazite gde parkirate, kazne su visoke

Svedoci smo svakodnevnih gužvi na beogradskim ulicama. Automobila je sve više, pa je problem parkiranja izraženiji iz dana u dan. Usled nedostatka obeleženih parking mesta vozači su primorani da se snalaze na različite načine. U takvim situacijama često posežu za trotoarom, travnjakom ili bilo kojom drugom javnom površinom.

Ovo bi moglo skupo da ih košta. Komunalna milicija, koja sada poseduje i vozila opremljena specijalnim sistemom za snimanje prekršaja “Oko sokolovo”, ovlašćena je da vrši kontrolu parkiranja vozila na površinama javne namene i javnim zelenim površinama, kao i parkiranje vozila na javnim parkiralištima.

Kazna koju komunalni milicioner napiše, može biti višestruko veća od kazne saobraćajne policije. Odlukom o komunalnom redu grada Beograda predviđene su kazne za nepropisno parkiranje i do pet puta veće od onih koje propisuje Zakon o bezbednosti saobraćaja.

Naime, novčanom kaznom od čak 25.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice u slučaju da se kreće, zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj zelenoj površini, kao što su parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima i pjacetama, zelene površine duž i u okviru puta, kao i na zelenoj površini oko objekta javne namene.

Svako ko se kreće, zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj zelenoj površini, kao što su travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr., kao i na zelenoj površini u javnom korišćenju, može očekivati kaznu od 15 hiljada dinara.

Najniža kazna od 5.000,00 dinara predviđena je za kretanje, zaustavljanje ili parkiranje na zelenim površinama pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada.

Prekršajni nalog, sa fotografijama nepropisno parkiranog vozila, stiže na adresu registrovanog vlasnika, koji ima pravo na plaćanje polovine propisane kazne u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *